Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
14/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
22/12/2015
Статус:
Затворена
Информация
DIGIT/R3/PO/2015/020.
DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III.
Създаване на канал за набавяне за доставка на мрежово, телекомуникационно и видеоконферентно оборудване, както и осигуряване на съответната поддръжка и други свързани услуги.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
14/10/2015 00:00
N/A
22/12/2015 23:59
11/01/2016 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Набавяне на мрежово и телекомуникационно оборудване (мрежи)
Набавяне на мрежово и телекомуникационно оборудване, слоеве 1–3 на модела OSI. Вж. тръжните спецификации.
Партида 2
Набавяне на мрежово и телекомуникационно оборудване (приложения)
Набавяне на оборудване (приложения), слоеве 4–7 на модела OSI. Вж. тръжните спецификации.
Партида 3
Консултантски услуги
Консултантски услуги, свързани с мрежово и телекомуникационно оборудване.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 199-360310
Обявление за поръчка
14/10/2015 00:00