Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
CNECT/2022/OP/0049 — Прогнози с широко участие относно онлайн платформи от следв...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
05/08/2022
Краен срок за получаване на оферти:
22/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
CNECT/2022/OP/0049
CNECT/2022/OP/0049 — Прогнози с широко участие относно онлайн платформи от следващо поколение
Търгът включва организирането на прогнозиране относно онлайн платформи от следващо поколение и техните трансформиращи въздействия върху обществото и икономиката на ЕС. Работата ще установи нововъзникващите тенденции и ще разработи сценарии за икономиката на онлайн платформи, включително от глобална перспектива. Тя ще организира разделението за специфични тенденции. Ще бъдат изследвани технологични разработки като виртуална/разширена реалност, метавселена, секторни развития в области като енергетика, здравеопазване и производство, както и концентрация на икономическа мощ, водена от ефективността на цифровизацията. Трябва да се проучи променящата се роля на фирмата и позицията на МСП от ЕС във веригите за промишлени доставки B2B. Тази работа ще помогне за информиране на бъдещата политическа дейност, включително за предстоящите мандати на Комисията. Тя е свързана с индикатора за цифрови предприятия по плана „Цифрово десетилетие“ (Digital Decade). Тя ще има за цел да подпомогне грамотността за прогнозиране на колегите от ЕК и да подпомогне взаимното обогатяване на политиката за хоризонтална платформа и областите на секторната политика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
600,000.00 EUR
600,000.00 EUR
73210000
BE100
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/08/2022 00:00
22/09/2022 16:00
23/09/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 150-425453
Обявление за поръчка
05/08/2022 00:00