Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
HL-1276 RAY Поддръжка и подобрения.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
16/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
27/11/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
HL-1276.
HL-1276 RAY Поддръжка и подобрения.
ЕИБ е задължена по своя статут да се съобразява с добрите пазарни практики, включително приемането на изискванията по Базел Ill (стълбове 1 и 2). Банката в общи линии е в съответствие с Регламента и Директивата за капиталовите изисквания (CRR/CRD IV) и понастоящем прецизно адаптира приложението, базирано на подобрени вътрешни рейтинги (AIRB) на кредитния риск по Базел Ill стълб 1.В тази връзка, Банката търси доставчик на услуги, който да допълни вътрешните усилия при изпълнението на допълнителни функции по нейния калкулатор на кредитния риск (Moody's RiskAuthority) по Базел Ill стълб 1 и неговото поддържане.Доставчикът на услуги ще:— консултира относно прилагането на предложените промени по изчисляването на регулаторния капитал в Moody's RiskAuthority,— подготви функционални спецификации и ще опише процеса и системните разработки, необходими за предложените промени в изчисляването на регулаторния капитал в Moody's RiskAuthority,— служи за връзка със собствениците на данни, за да гарантира адекватно осигуряване на данни за изчисляването регулаторния капитал,— извърши действително функционално изпълнение и поддръжка на изчисляването на регулаторния капитал в Moody's RiskAuthority,— осъществява връзка с ИТ отдела на Банката, за да прилага всички поискани промени, както и когато е необходимо,— тества свързаните ИТ разработки, включително в контекста на възходящите промени/интеграция на приложението, създаване и проследяване на билети за корекции,— изготвя свързана документация за употреба от ЕИБ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
16/10/2015 00:00
N/A
27/11/2015 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 201-363405
Обявление за поръчка
16/10/2015 00:00