Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дългосрочно наемане на четири автобуса (25 до 30 места)
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
25/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
21/06/2022
Статус:
Затворена
Информация
06B10/2022/M015
Дългосрочно наемане на четири автобуса (25 до 30 места)
Поръчката се отнася за дългосрочно наемане (четири години: 375 000 km, с възможност за евентуално удължаване на пет години: 450 000 km) на четири автобуса с (25 до 30 седящи места), които трябва да бъдат регистрирани и доставени в Люксембург, без опция за закупуване.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
34121000
LU0
Additional CPV Supplementary CPV
66114000
Условия за участие
Вписване в търговския или професионалния регистър.
— минимален годишен оборот от 400 000 EUR (кумулативен в случай на обединение), реализиран в областта, за която се отнася поръчката (лизинг на превозни средства) през последните два приключени отчетни години;— валидна застраховка за риск „Професионална отговорност“.
— финансовите отчети (баланси, отчет за приходите и разходите и всяка друга свързана финансова информация) или извлечения от тях за последните две приключени отчетни години; в случай на обединение, трябва да се представи копие от отчета за всеки от членовете на обединението;— доказателство за застраховка срещу трудови злополуки.
— най-малко 3 години опит в предоставянето на услуги/обслужване за лизинг на превозни средства (за предпочитане на автобуси)
— списък с основните референции (максимум 5 до 10 референции за последните 3 години) в областта на лизинга (за предпочитане на автобуси), в противен случай в областта на лизинга за превозни средства
Важни събития
25/05/2022 00:00
21/06/2022 11:00
21/06/2022 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 101-278452
Обявление за поръчка
25/05/2022 00:00