Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ и помощни услуги, необходими за организирането на Европейското ...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
13/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
20/06/2022
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2022/6
Техническа помощ и помощни услуги, необходими за организирането на Европейското младежко събитие 2023 г.
Европейското младежко събитие (ЕМСС) е събитие, което се провежда на всеки две години и събира в Европейския парламент в Страсбург и онлайн хиляди млади хора от целия Европейски съюз и извън него, за да оформят и споделят идеите си за бъдещето на Европа. Това е уникална възможност за хора на възраст между 16 и 30 години да общуват лично и онлайн, да се вдъхновяват взаимно и да обменят мнения с експерти, активисти, влиятелни личности и лица, вземащи решения, точно в сърцето на европейската демокрация.След събитието идеите, опасенията и надеждите на младите хора се представят в доклад, който се изпраща на всички членове на Европейския парламент (ЕП). Някои от участниците ще могат също така да доразвият най-въздействащите идеи и да ги представят директно на членовете на ЕП в парламентарните комисии по време на младежките изслушвания.EYE е организирано от Европейския парламент през 2014, 2016, 2018 и 2021 г. Последното издание е планирано за юни 2023 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
2200000.00 EUR
2200000.00 EUR
79950000
FRF11
Условия за участие
От оферента се изисква да бъде вписан в съответен професионален или търговски регистър, с изключение на международните организации, в съответствие с националното законодателство.
— минимален годишен оборот от 1 600 000 EUR за поне две от последните три финансови години (2019, 2020 и 2021 г.);— коефициентът на ликвидност е по-голям от 1,0;— минимално ниво на застраховка за риск „Професионална отговорност“, определено при надлежно отчитане на сумата на договора и анализа на риска, направен от оферента.(Вж. раздел 15.2 от спецификациите)
— най-малко пет години опит в управление на събития;— екип от най-малко 7 експерти в областта на управлението на събития като цяло и в областите, подробно описани в приложение I „Технически спецификации“, от които поне координаторът на проекта трябва да има десетгодишен доказан опит в областта, обхваната от поканата за представяне на оферти; координаторите на работните пакети трябва да имат най-малко седемгодишен доказан опит в областта, обхваната от работния пакет; останалите членове на екипа ще имат най-малко петгодишен опит;— експерт в областта на стандарта ISO 20121 и устойчивото развитие с поне тригодишен доказан опит в организирането на устойчиви събития. Поне едно от тези събития трябва да е организирано в съответствие с изискванията на стандарта ISO 20121;— да е организирано поне едно събитие през последните три години с минимум 1 000 участници от поне пет различни държави;— да е организирано поне едно събитие през последните три години с и/или за млади хора.(вж. раздел 15.3 от спецификациите)
Важни събития
13/05/2022 00:00
20/06/2022 17:00
21/06/2022 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 093-252222
Обявление за поръчка
13/05/2022 00:00