Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за събиране на наземни наблюдения (GBOC) за валидиране на продукт...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
04/11/2015
Краен срок за получаване на оферти:
12/01/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Рамков договор за събиране на наземни наблюдения (GBOC) за валидиране на продуктите на глобалния наземен компонент на Коперник.
„Глобалният наземен компонент на наземната услуга ГМОСС“ (GIO-GL) на Европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“ (определяна по-рано като ГМОСС), ръководена от ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачеството и МСП“ на Европейската комисия, навлезе в своя начален етап на операции (GIO) след влизане в сила на прилагането на Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22.9.2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011–2013 г.).Напълно оперативната програма (2014–2020 г.) започна в рамките на Регламент „Коперник“ (Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010).В рамките на Регламент „Коперник“ е направена конкретна препратка в член 6.2 относно наземни данни за валидиране на EO продукти:— осигуряване на in situ данни за калибриране и валидиране на наблюденията на специалните мисии, и— осигуряване, архивиране и разпространение на данни от допринасящи мисии, които допълват данните от специални мисии.Задачите на GBOC-GL могат да бъдат част от 1 стъпка, наред с други неща, за улесняване на потребителите при оценката на годността за целите на GIO и наземния регистър на „Коперник“.Обхватът на настоящия търг за услугата GBOC-GL е:i) събирането на съществуващите наземни измервания от няколко години и придобиването на бъдещи наземни измервания, според добре определените и признати протоколи; иii) прилагане и поддръжка на база данни, съдържаща наблюденията и допълнителни данни, както и уеб-базирана платформа, за да се даде възможност на потребителите да осъществяват достъп до определените по-горе набори от данни и свързаните с тях метаданни.Услугата е организирана в 3 компонента:1) събиране на наземни измервания от няколко години, включително архивни времеви серии, от съществуващите обекти;2) придобиване на наземни измервания от няколко години за допълнителните обекти; и3) разпространение на данни до потребителите в рамките на дейностите по валидиране на наземния продукт.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
04/11/2015 00:00
N/A
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 107-189998 Поправка 04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534 Обявление за поръчка 04/11/2015 00:00