Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
15.ESI.OP.203 Проучване относно интелигентни електро-оптични сензори „Системна а...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
24/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
03/12/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
15.ESI.OP.203.
15.ESI.OP.203 Проучване относно интелигентни електро-оптични сензори „Системна архитектура, подобряваща възможностите на...
Настоящото проучване ще бъде стъпка към постигане на целта на EOST CapTech на EDA да насърчи сътрудничеството в областта на проучване относно създаване на усъвършенствана отворена архитектура, която позволява комбинация на различни сензори в множество физически конфигурации (напр. разместени сензори, комбинирани в един пакет, монтирани върху кула, интегрирани в платформа), за да се адаптират режимите на работа към сценариите (например автономен наземен сензор, статистически въздушен сензор за наблюдение на околностите на къмпинга, самостоятелно преконфигуриращи се сензори).Проучването трябва да изследва също съответните технологии за компоненти и модули, които подкрепят системната архитектура на електро-оптични сензори, напр. компоненти и архитектури от най-ново поколение за цифрова обработка, подобрен инфрачервен детектор или съвременни, нови оптични концепции, които служат за ключови условия за оптична обработка или преработка с двоен или мултисензор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
24/10/2015 00:00
N/A
03/12/2015 12:00
03/12/2015 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 207-374741 Обявление за поръчка 24/10/2015 00:00