Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване на пътна карта за действие относно базирана на доказателства информ...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
13/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
25/08/2022
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/ED/2022/01
Разработване на пътна карта за действие относно базирана на доказателства информация за риска в системата за безопасност на храните в ЕС
Целта на настоящата обществена поръчка е да се разработи пътна карта за действие в областта (научна тема) на базирана на доказателства информация за риска в системата за безопасност на храните в ЕС, като се предоставят препоръки за приоритети на изследване за подпомагане на изпълнението на комуникацията относно риска съгласно принципите, определени в регламента за прозрачност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
4
Договор за обществена поръчка
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
1,000,000.00 EUR
73210000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/05/2022 00:00
25/08/2022 14:30
26/08/2022 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Невярна информация, свързана с безопасността на храните
Цел 1: Очертаване на съответните дейности в подкрепа на изпълнението на базираното на доказателства съобщаване по отношение на риска в системата на ЕС за безопасност на храните в контекста на невярна информация, свързана с безопасността на храните;Цел 2: Идентифициране на пропуските и предизвикателствата/блокиращите фактори, както и възможностите за сътрудничество с потенциалните партньори;Цел 3: Идентифициране на предложенията по проекта.
Партида 2
Ефективност на инициативите за прозрачност
Цел 1: Очертаване на съответните дейности в подкрепа на изпълнението на базираното на доказателства съобщаване по отношение на риска в системата на ЕС за безопасност на храните в контекста на ефективността на инициативите за прозрачност;Цел 2: Идентифициране на пропуските и предизвикателствата/блокиращите фактори, както и възможностите за сътрудничество с потенциалните партньори;Цел 3: Идентифициране на предложенията по проекта.
Партида 3
Разбиране на компромисите с потребителите, свързани с рисковете и ползите
Цел 1: Очертаване на съответните дейности в подкрепа на изпълнението на базираното на доказателства съобщаване по отношение на риска в системата на ЕС за безопасност на храните в контекста на компромисите с потребителите, свързани с рисковете и ползите;Цел 2: Идентифициране на пропуските и предизвикателствата/блокиращите фактори, както и възможностите за сътрудничество с потенциалните партньори;Цел 3: Идентифициране на предложенията по проекта.
Партида 4
Свързващи фактори, които стоят зад възприятието и поведението
Цел 1: Очертаване на съответните дейности в подкрепа на изпълнението на базираното на доказателства съобщаване по отношение на риска в системата на ЕС за безопасност на храните в контекста на свързващите фактори, които стоят зад възприятието и поведението;Цел 2: Идентифициране на пропуските и предизвикателствата/блокиращите фактори, както и възможностите за сътрудничество с потенциалните партньори;Цел 3: Идентифициране на предложенията по проекта.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 093-252201
Обявление за поръчка
13/05/2022 00:00