Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временни работници за агенцията
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
25/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
04/07/2022
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2022/01/ST
Осигуряване на временни работници за агенцията
Европейската агенция по лекарствата (EMA), Евроюст и Eвропол) смятат, че могат да се нуждаят от предоставяне на временни работници от агенции за временна заетост, особено в случай на необичайно работно натоварване или за предоставяне на специфични услуги, за общи корпоративни или специализирани научни/високотехнологични задачи.Предвидени са многостранни каскадни рамкови договори с не повече от трима изпълнители за всяка от двете обособени позиции. Доставчиците могат да подадат оферта за една или и за двете обособени позиции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
75,360,000.00 EUR
79620000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/05/2022 00:00
04/07/2022 12:00
04/07/2022 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Основни функции
Временните работници са наети от и изпратени до Агенцията от агенции по заетост, за да изпълняват задачи с временен и специфичен характер в различни области, особено в случай на необичайно натоварване или за предоставяне на специфични услуги.Обособена позиция 1 включва профили на работници, наети чрез агенции за временна заетост, които да изпълняват „основните функции“ на агенциите, напр. служители по достъпа до документи, служители по наука за данните, научни служители и др.
Партида 2
Корпоративни функции и администрация
Временните работници са наети от и изпратени до Агенцията от агенции по заетост, за да изпълняват задачи с временен и специфичен характер в различни области, особено в случай на необичайно натоварване или за предоставяне на специфични услуги.Обособена позиция 2 включва профили на работници от агенции за временна заетост, които да изпълняват „корпоративни функции и администрация“ на агенциите, напр. административни асистенти, асистенти по човешки ресурси, асистенти по дизайн на визуална комуникация и др.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 119-334127
Поправка
22/06/2022 00:00
2022/S 101-278439
Обявление за поръчка
25/05/2022 00:00