Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Европейската комисия...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
20/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
30/11/2015
Статус:
Затворена
Информация
AO 494.
Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Европейската комисия на процедура при макроикономически дисбаланси...
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси. Експертните проучвания ще обхващат следните теми:партида 1: доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Франция;партида 2: доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Испания;партида 3: доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за България;партида 4: доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Словения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
20/10/2015 00:00
N/A
30/11/2015 23:59
02/12/2015 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Франция
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси за Франция.
Партида 2
Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Испания
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси за Испания.
Партида 3
Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за България
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси за България.
Партида 4
Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Словения
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси за Словения.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 203-367815
Обявление за поръчка
20/10/2015 00:00