Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инструменти и ресурси за автоматизиран превод на CEF – SMART 2015/1091.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
30/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
23/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2015/1091
Инструменти и ресурси за автоматизиран превод на CEF – SMART 2015/1091.
Тази покана за участие в търг прилага работната програма за 2015 г. на Механизма за свързване на Европа (CEF) по отношение на градивните елементи на автоматизиран превод. Поканата за търг се състои от 3 партиди със следните цели: — набавяне на системи за машинен превод и на необходимите модули за обработка и свързани услуги за автоматизиран превод на CEF (партида 1), — задълбочаване и разширяване на усилията по координиране и събиране на езикови ресурси, включително свързаната правна и техническа дейност (създаване на регистър на езикови ресурси и осигуряване на помощно звено за подкрепа в областта на правата върху интелектуалната собственост (IPR) и тяхното освобождаване) (партида 2), и — набавяне на допълнителни езикови ресурси и свързани услуги по подобряване/обработване (партида 3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Подпомагане набавянето на системи за машинен превод и на необходимите модули за обработка и свързани услуги за автоматизиран...
Краткосрочната цел на действията по тази партида е да се подпомогне набавянето на системи за машинен превод и необходимите модули за обработка и свързани услуги с цел създаване на платформа за автоматизиран превод на CEF. Дейностите, извършени от изпълнителя ще помогнат на Европейската комисия (ЕК) в подбора на инструменти и услуги, които тя ще закупи за използването им в градивните елементи на автоматизирания превод на CEF. Изискваното действие по тази партида е не да се закупят (с изключение на получаване на лицензи с цел оценяване) системи за машинен превод и модули за обработка, а да се оценят в реални ситуации и да се документира резултата от оценяването. Системите, които ще бъдат оценени включват инструменти/услуги като уреди/услуги за машинен превод за специфични езикови комбинации и/или области, инструменти/услуги за предварителна обработка на данни (извличане на терминологията, изчистване на корпус, съгласуване, анонимизиране на наборите данни на езиковите ресурси и т.н.); инструменти/услуги за оценяване на „принадлежността/уместността в областта“ на езиковите ресурси, инструменти/услуги за оценяване на качеството на резултата от машинния превод, за последващо обработване на резултата от машинния превод или за избор на най-добър уред за машинен превод за дадено изискване за превод и т.н.
Партида 2
Задълбочаване и разширяване на усилията по координиране и събиране на езикови ресурси, включително свързаната правна и...
Общата цел на дейностите по партида 2 е да се ръководят, поддържат и координират съответните езикови ресурси на всички официални езици на ЕС и асоциираните с CEF държави, с цел подобряване на качеството, обхвата и ефективността на автоматизирани преводачески системи и решения в контекста на настоящите и бъдещи цифрови услуги на CEF. Това ще повиши също осведомеността и ще насърчи придобиването и продължителното определяне и събиране на езикови ресурси. Специфичните цели включват: — създаване и управление на регистър на езикови ресурси за хостване на езикови ресурси, необходими за обучение, адаптиране и подкрепа на системи за машинен превод на платформа за автоматизиран превод на CEF, — създаване и управление на помощно звено за подкрепа в областта на правата върху интелектуалната собственост (IPR) и тяхното освобождаване за езикови ресурси, интегрирани в управлението на регистър на езикови ресурси, — допълване и продължаване на дейности по координиране на езикови ресурси, предприети от поръчка за услуги относно координиране на езикови ресурси в Европа (SMART 2014/1074), считано от април 2015 г. до април 2017 г. За основна информация, задачите на поръчката за услуги относно координиране на езикови ресурси в Европа са: — да се подобри наличността и да се опрости достъпа до езиковите ресурси, особено тези, които са притежавани/съставени от публичния сектор на всички нива на управление (национално, регионално, местно) в държавите-членки на ЕС и асоциираните с CEF държави, — да действа като обсерватория за езикови ресурси сред държавите-членки на ЕС и асоциираните с CEF държави, определяне, каталогизиране и документиране на езиковите ресурси, които могат да бъдат използвани за автоматизиран превод, особено корпус на паралелен текст, — да достигане до и да повиши осведомеността сред публичните администрации и други заинтересовани лица (например съответните НПО) относно стойността на езиковите ресурси, по-специално паралелен корпус, и да ги насърчи и направи достъпни и на разположение на платформата за автоматизиран превод на CEF, — да разясни правните и търговските въпроси, свързани с езиковите ресурси (ситуация по отношение на интелектуалната собственост,...
Партида 3
Набавяне на допълнителни езикови ресурси и свързани услуги по подобряване/обработване
Общата задача на тази партида е да се осъществи набавянето на допълнителни езикови ресурси и свързани услуги по подобряване/обработване (с например анонимизиране) и предоставянето им на регистъра на езикови ресурси на платформата за автоматизиран превод на CEF. Краткосрочната цел е да се набавят висококачествени ресурси, освободени от права върху интелектуалната собственост (паралелен корпус) на всички езици на CEF в тематични области, свързани с инфраструктурите за цифрови услуги на CEF. Дългосрочната цел е да се допринесе за и да се допълни събирането на езикови ресурси в държавите-членки (координирана от партида 2), с оглед да се достигне до приемливо ниво на качеството на автоматизирания превод в ключови области на инфраструктурите за цифрови услуги на CEF, където са необходими многоезични функции.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 062-106287
Обявление за поръчка
30/03/2016 00:00