Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
15.CAT.OP.124 – Интегриране на взривател с коригиране на хода в артилерийски сис...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
20/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
30/11/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
15.CAT.OP.124.
15.CAT.OP.124 – Интегриране на взривател с коригиране на хода в артилерийски системи в ЕС.
Проучването ще определи начини за интегриране и квалифициране на европейски решения за взриватели с коригиране на хода CCF, които са вече налични или в процес на разработване в артилерийски системи на европейските държави-членки. Проучването също така ще изтъкне възможните ограничения и рестрикции, произтичащи от интегрирането на специфични решения/продукти за CCF в съществуващите артилерийски системи или в системи за управление на огъня, които се използват с артилерийски системи на държавите-членки.Резултатите от проучването ще подкрепят EDA и нейните участващи държави-членки при определянето на потенциалните синергии в областта на прецизното ангажиране и ще позволят насърчаване на бъдещи инициативи за сътрудничество на европейско ниво.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/10/2015 00:00
N/A
30/11/2015 17:00
01/12/2015 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 203-367798 Обявление за поръчка 20/10/2015 00:00