Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на праймери, сонди, PCR реактиви и консумативи
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
21/06/2022
Краен срок за получаване на оферти:
22/07/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2022/OP/1494
Доставка на праймери, сонди, PCR реактиви и консумативи
Поръчка за доставка на праймери, сонди, молекулярни биологични агенти, химикали и консумативи, обикновено използвани в различни методи за откриване на генетично модифицирани организми (GMO) в храните и фуражите.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
915,000.00 EUR
33696500
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/06/2022 00:00
22/07/2022 16:00
25/07/2022 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обособена позиция 1
Доставка на PCR реактиви и консумативи.
Партида 2
Обособена позиция 2
Доставка на праймери и сонди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 118-332045
Обявление за поръчка
21/06/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/IPR/2022/OP/1494-PIN
Доставка на праймери, сонди, PCR реактиви и консумативи
Обявление за предварителна информация