Данни на покана за участие в търг

The new deadline for tenders is Monday 17 October 16h00.
Заглавие:
Пилотен проект: Обсерватория за обществени поръчки на ЕС за иновации — CNECT/202...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
25/08/2022
Краен срок за получаване на оферти:
17/10/2022
Статус:
Затворена
Информация
CNECT/2022/OP/0055
Пилотен проект: Обсерватория за обществени поръчки на ЕС за иновации — CNECT/2022/OP/0055
Настоящата обществена поръчка има за цел създаване на обсерватория, която проследява националните политически рамки/инициативи и инвестиции в обществените поръчки за иновации в цифровата икономика в Европа и която ангажира обществени купувачи, политици и граждани в цяла Европа за споделяне на добри практики. Интелигентното използване на публичните инвестиции за ускоряване приемането на иновативни решения е от решаващо значение за успешното цифрово, зелено икономическо възстановяване. Европа трябва да задълбочи своята глобална конкурентоспособност. Целта е да се повиши политическата прозрачност и тласък на държавите в Европа, за да се случи това. По-голямата политическа ангажираност с непрекъснато редовно наблюдение в целия ЕС може да засили въздействието на плановете за икономическо възстановяване. Това може да насърчи държавите да си поставят по-високи амбиции за модернизиране на обществените услуги с по високотехнологични решения, които създават едновременно работни места с висока стойност, включително за иновативни стартиращи предприятия и МСП.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding
Най-добро съотношение качество/цена
490,500.00 EUR
490,500.00 EUR
73000000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/08/2022 00:00
17/10/2022 16:00
18/10/2022 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 191-539598
Поправка
04/10/2022 00:00
2022/S 163-462551
Обявление за поръчка
25/08/2022 00:00