Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка на приложение Plone
Възлагащ орган:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Дата на публикация в TED:
01/06/2022
Краен срок за получаване на оферти:
06/07/2022
Статус:
Затворена
Информация
OSHA/2022/OP/0018
Поддръжка на приложение Plone
Изпълнителят ще предостави услуги по поддръжка и техническа помощ. В рамките на поддръжката може редовно да се налагат адаптации, отстраняване на грешки, както и нови малки разработки. В процеса на разработване на нови функции от изпълнителя се очаква да използва актуални знания за използваемостта, за да се увери, че новите функции се вписват добре в потребителския опит в приложението и са удобни за ползване.EU-OSHA също така ще изисква изпълнителят да предоставя поддръжка от помощен отдел за външните разработчици на инструментите на OIRA. Това е ограничено до 17 официални национални партньори на OiRA и техните възможни разработчици на инструмент, както и екипът на OiRA в EU-OSHA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
750,000.00 EUR
750,000.00 EUR
72000000
ES213
Additional CPV Supplementary CPV
72000000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/06/2022 00:00
06/07/2022 17:00
07/07/2022 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 105-292412
Обявление за поръчка
01/06/2022 00:00