Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейск...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
13/06/2022
Краен срок за получаване на оферти:
15/07/2022
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2022/480
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Полша, Португалия, Финландия, Франция и Хърватия
Изискваната услуга е организирането и осъществяването на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на младите журналисти, работещи за базирани в ЕС медии, по европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как работи ЕС и да повиши осведомеността относно значението на Парламента, парламентарната демокрация, както и ценностите, които тя отстоява. Обучението ще включва модул във всяка от участващите държави (Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Полша, Португалия, Финландия, Франция и Хърватия), последван от модул в Брюксел или Страсбург за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул.Поръчката включва следните специфични услуги:— организиране и изпълнение на програмата в съответната държава;— подбор на участници за двата модула;— комуникационни и информационни дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
10
Рамково споразумение
3500000.00 EUR
80500000
Условия за участие
От оферента (или всеки от членовете в случай на група от икономически оператори) се изисква да бъде вписан в съответния професионален или търговски регистър, с изключение на международните организации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в Белгия
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул в Белгия, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 2
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в България
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул в България, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 3
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в Хърватия
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул в Хърватия, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 4
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти във Финландия
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул във Финландия, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 5
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти във Франция
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул във Франция, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 6
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в Германия
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул в Германия, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 7
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в Италия
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул в Италия, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 8
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в Полша
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул в Полша, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 9
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в Португалия
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул в Португалия, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Партида 10
Изпълнение на програмата за обучение на Европейския парламент за млади европейски журналисти в Испания
Изискваната цялостна услуга е организирането и осъществяването, до два пъти годишно, на програма за обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на базираните в ЕС млади журналисти относно европейските въпроси като цяло и по-конкретно по теми, свързани с Парламента. Обучението има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на това как ЕС работи, като подчертае значението на Парламента, парламентарната демокрация и ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади специалисти базирани в държавите-членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и информирани посредници.Програмата за обучение ще включва модул в Испания, последван от модул за ограничен брой журналисти, избрани сред участниците в първия модул в помещенията на Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.Поръчката включва следните специфични услуги:— организация и изпълнение на програмата (1-ви модул);— подбор на участниците (1-ви и 2-ри модул);— комуникационни и информационни дейности.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 116-323164
Поправка
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Обявление за поръчка
13/06/2022 00:00