Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на временен персонал за Делегацията на Европейския съюз в междунаро...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
26/07/2022
Краен срок за получаване на оферти:
05/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELAUTV/2022/OP/0034
Предоставяне на временен персонал за Делегацията на Европейския съюз в международните организации във Виена
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за предоставяне на услуги за осигуряване на временни служители (м/ж) за ограничен период от време, както е определено в техническите спецификации, изброени по-долу.Възлагащият орган може да изиска:— да замести служители, отсъстващи поради майчинство, неплатен отпуск или други причини;— да се справи с пиковите периоди, които изискват допълнителна работна сила за определен период от време;— изпълнение на задачи, които изискват конкретни компетенции, с които възлагащият орган не разполага.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
1,330,000.00 EUR
1,330,000.00 EUR
79621000
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
79621000
Условия за участие
Направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/07/2022 00:00
05/09/2022 17:00
07/09/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 142-405072
Обявление за поръчка
26/07/2022 00:00