Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултации в областта на ИКТ
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
15/06/2022
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2022
Статус:
Затворена
Информация
2022/EJ/06/PO
Консултации в областта на ИКТ
Обхватът на поканата за участие в търг е предоставянето на консултантски услуги в областта на ИКТ във връзка с прилагането, подкрепата и развитието на ИКТ инфраструктура и услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
5,700,000.00 EUR
5,700,000.00 EUR
72000000
NL332
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/06/2022 00:00
18/07/2022 16:00
19/07/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 114-319977
Обявление за поръчка
15/06/2022 00:00