Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Срещи за съседните на ЕС държави
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
07/10/2022
Краен срок за получаване на оферти:
09/12/2022
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/2022/OP/0013
Срещи за съседните на ЕС държави
Отдел B3 на Евростат – разширяване, съседство и сътрудничество за развитие стартира настоящата покана за участие в търг, разделена на две обособени позиции, за да потърси помощ от външни изпълнители за организиране на три събития с продължителност от по три дни за държавите по Европейската политика за съседство – Източна и Централна Азия (обособена позиция 1) и три събития с продължителност от по два дни за държавите от южното съседство (обособена позиция 2), като се вземат предвид нуждите на институциите на ЕС, националните правителства, частните организации и отделните граждани.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Договор за обществена поръчка
520,000.00 EUR
79951000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/10/2022 00:00
09/12/2022 16:00
13/12/2022 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Срещи за Източна Европа, Кавказ и Централна Азия
Срещите за Източна Европа, Кавказ и Централна Азия – поръчката ще обхване организирането на годишен семинар на високо ниво за държавите от ЕПС-Изток и Централна Азия през 2023 г., 2024 г. и 2025 г., както и участието на държавите от ЕПС-Изток в конференцията по качеството през 2024 г.
Партида 2
Срещи за държавите от ЕПС-Юг
Евростат търси подкрепа от външни изпълнители за организиране на три мероприятия под формата на форум, осигуряване на устни преводачи за три виртуални заседания на Главните национални координатори, както и за организиране на участието на десетте държави от ЕПС-Юг в конференцията по качеството през 2024 г., включително деня за обучение.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 194-545779
Обявление за поръчка
07/10/2022 00:00