Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
15.ESI.OP.201 „Последващо наблюдение на технологиите: картография на технологиит...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
11/11/2015
Краен срок за получаване на оферти:
16/12/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
15.ESI.OP.201.
15.ESI.OP.201 „Последващо наблюдение на технологиите: картография на технологиите и технологични прогнози“.
Въз основа на извършената дейност през 2015 г. по отношение на наблюдение на технологиите, съществува необходимост да се разработят допълнително 2 аспекта, свързани с дейността по наблюдение на технологиите, а именно:— по-нататъшно допълване на ИТ инструмента за наблюдение на технологиите на EDA със задание по картографиране на технологиите, определящо технологиите, които липсват в инструмента,— дейност в областта на технологичните прогнози, която ще представлява допълнение към наблюдението на технологиите и анализирането на перспективата чрез прибавяне на дългосрочна перспектива.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
11/11/2015 00:00
N/A
N/A
N/A
16/12/2015 17:00
17/12/2015 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 218-396827 Обявление за поръчка 11/11/2015 00:00