Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за предоставяне на „Анализ на ключови тенденции, засяга...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
11/07/2022
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
22.ISE.OP.044
Рамков договор за услуги за предоставяне на „Анализ на ключови тенденции, засягащи Европейската отбранителна технологична и промишлена база (EDTIB)“
Предметът на рамковия договор е да се подпомогне една от ключовите мисии на EDA в укрепването на EDTIB чрез постигане на по-задълбочено и сложно разбиране на ключовите тенденции и предизвикателства.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eda.europa.eu/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
73000000
BE1
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/07/2022 00:00
20/09/2022 17:30
21/09/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 131-372280
Обявление за поръчка
11/07/2022 00:00