Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Избор на медицински услуги за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
07/07/2022
Краен срок за получаване на оферти:
01/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2022/02
Избор на медицински услуги за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
В съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (CEOS) във връзка с личното здраве на служителите да се определят за период от максимум четири години вътрешни медицински служби за ЕОБХ, които да извършват редица услуги, включително медицински съветник, както и медицински център, който да извършва медицински прегледи преди назначаване и годишни медицински прегледи на служителите на ЕОБХ, медицински контрол на отсъствията, психосоциална подкрепа, инициативи за благосъстояние и други услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
1,360,000.00 EUR
85120000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/07/2022 00:00
01/09/2022 14:30
02/09/2022 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Медицински център за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Обособена позиция 1 — Избор на медицински център за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).
Партида 2
Медицински услуги за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Обособена позиция 2 – Избор на вътрешни медицински услуги за ЕОБХ за осъществяване на редица услуги, включително медицински консултант.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 136-387812
Поправка
18/07/2022 00:00
2022/S 129-366390
Обявление за поръчка
07/07/2022 00:00