Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на въздействието на търговската устойчивост (SIA) в подкрепа на преговори...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
14/07/2022
Краен срок:
23/08/2022
Статус:
Затворена
Информация
TRADE/2022/OP/0008-PIN
Оценка на въздействието на търговската устойчивост (SIA) в подкрепа на преговорите с Индия
Общата цел на проекта е да се предостави ex-ante анализ на потенциалните икономически, социални и екологични въздействия, както и въздействието върху човешките права на търговските преговори в Индия. Това ще улесни по-доброто съчетаване на политиките и съгласуваността между целите на либерализирането на търговията и целта на политиката на ЕС за устойчиво развитие и зачитане на правата на човека. SIA ще подпомогне търговските преговори да прецизират своята позиция, за да постигнат поставените цели и да увеличат максимално приноса на търговската политика към всички стълбове на устойчивото развитие и правата на човека.
Услуги
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
290,000.00 EUR
290,000.00 EUR
79419000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79311400
79311410
79419000
79000000
73000000
79300000
Условия за участие
Важни събития
14/07/2022 00:00
23/08/2022 04:11
05/09/2022
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 134-381457
Обявление за предварителна информация
14/07/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
TRADE/2022/OP/0008
Оценка на въздействието на търговската устойчивост (SIA) в подкрепа на преговори...
Обявление за поръчка