Информация за планираната покана за участие в търг

Заглавие:
Clinical laboratory - urine samples
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на стартиране:
09/08/2022
Краен срок за изразяване на интерес:
19/08/2022
Статус:
Затворена
Информация
HR/IPR/2022/NP/0030
Clinical laboratory - urine samples
In order to ensure the continuity of testing urine samples we need to purchase products, then to rent machines on which the samples are being tested, the maintenance of the machines and software which is running the test on the machines.
Доставки
Планирана процедура на договаряне за поръчки с ниска или средна стойност
Затворена
Непроверен
Най-ниска цена
33190000
Условия за участие
Важни събития
09/08/2022 00:00
19/08/2022 23:59
22/08/2022
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления Nothing found to display.