Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
PESTEL и анализ на екосистемите за организации, работещи в областта на заразните...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
29/07/2022
Краен срок за получаване на оферти:
29/08/2022
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2022/DIR/25214
PESTEL и анализ на екосистемите за организации, работещи в областта на заразните болести
Целта на тази покана за участие в търг е да предостави достатъчна и добре разгъната информация относно промените в екосистемата, в която ECDC работи. Тази информация ще се използва от управлението на ECDC при изпълнението на изменения мандат.Настоящата покана се състои от три работни потока, които обхващат работа в анализа на PESTEL, анализ на екосистемите на международни ключови участници в областта на заразните болести и SWOT анализ за ECDC с някои препоръки за бъдещия бизнес модел.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
79400000
SE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/07/2022 00:00
29/08/2022 16:00
31/08/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 145-410960
Обявление за поръчка
29/07/2022 00:00