Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Цена за предоставяне на роуминг услуги на едро
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
17/02/2023
Краен срок за получаване на оферти:
22/03/2023
Статус:
Затворена
Информация
CNECT/2022/OP/0065
Цена за предоставяне на роуминг услуги на едро
Новото роуминг споразумение предвижда доклад за преглед до 30 юни 2025 г., който е законово задължение по член 21 от регламента относно роуминга. Комисията се нуждае от анализ на разходите за преглед на пазара и адекватността на пределните цени на едро и въздействието от 5G, въз основа също и на становището на ОЕРЕС. Докладът за прегледа ще трябва да посочи всяка нужда от стартиране на ново законодателно преразглеждане на пределните цени на едро въз основа на резултатите от модела на разходите.Настоящият преглед изисква Комисията да оцени в доклада за преглед: въздействие на 5G, способност на операторите да възстановят разходите, способност на операторите да поддържат модели. Новият модел на разходите ще включва по-сложен анализ, включително разходите за M2M и допълнителни елементи (разходи за ценови модели въз основа на брой отколкото на потребление).Проучването е предвидено като процес в 3 етапа, всеки за период от около 2 години:— 2022-2023 г.: изграждане на модел на разходите;— 2023-2025 г.: консултантите ще помогнат за всяка работа, необходима в преговорите;— 2025-2026 г.: актуализиране на модела.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
71316000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
71316000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/02/2023 00:00
22/03/2023 16:00
23/03/2023 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 035-103210
Обявление за поръчка
17/02/2023 00:00