Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преместване, съхранение и свързани услуги
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
04/08/2022
Краен срок за получаване на оферти:
05/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
2206/G5/D
Преместване, съхранение и свързани услуги
Обхватът на тази процедура по обществена поръчка е предоставянето на услуги по преместване, съхранение и свързани услуги за седалището на Eвропол и нейната(ите) сателитна(и) сграда(и):1) редовни логистични услуги: вътрешни и външни услуги по преместване; услуги за промяна на оформлението на конферентната среда и ресторантите; услуги по поддръжка за управление на активи;2) специфични логистични услуги: услуги по преместване, свързани с конкретни проекти;3) услуги за външно съхранение в района на Хага;4) предоставяне на преместване на материали;5) транспортни услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
1,700,000.00 EUR
1,700,000.00 EUR
79990000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
63121100
98392000
60100000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
04/08/2022 00:00
05/09/2022 16:00
07/09/2022 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 149-425328
Обявление за поръчка
04/08/2022 00:00