Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготвително действие — Обмен на информация за пътната безопасност в ЕС +
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
28/07/2022
Краен срок за получаване на оферти:
22/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/2022/OP/0015
Подготвително действие — Обмен на информация за пътната безопасност в ЕС +
Въз основа на опита, придобит в рамките на предишен пилотен проект, това подготвително действие ще подпомогне обмена на знания и опит между специалистите по пътна безопасност в държавите членки и ще повиши осведомеността за ключовите политики и интервенции, които биха могли значително да подобрят пътната безопасност в ЕС. То ще се съсредоточи върху осигуряването на трансфер на знания и опит от държавите членки с добри резултати към тези, в които показателите за пътна безопасност са значително по-ниски от средните за ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
900,000.00 EUR
900,000.00 EUR
79411000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79411000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/07/2022 00:00
22/09/2022 16:00
23/09/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 144-410884
Обявление за поръчка
28/07/2022 00:00