Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обучение и социална осведоменост за увеличаване на даряването на органи в Европе...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Дата на публикация в TED:
25/11/2015
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2016
Статус:
Затворена
Информация
SANTE/2015/D4/037.
Обучение и социална осведоменост за увеличаване на даряването на органи в Европейския съюз и съседните държави.
Предметът на поръчката е да се развият 2 вида дейности на ниво ЕС, фокусирайки се върху обучението и социалната осведоменост, за да се насърчи обществения размисъл относно даряването на органи и тъкани, и в крайна сметка да подпомогне подобряването на равнищата на даряване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/11/2015 00:00
05/01/2016 23:59
15/01/2016 23:59
26/01/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 228-414313
Обявление за поръчка
25/11/2015 00:00