Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги, свързани с наблюдението на реклами в уебсайтове и прилож...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
28/07/2022
Краен срок за получаване на оферти:
30/08/2022
Статус:
Затворена
Информация
AO/016/22
Предоставяне на услуги, свързани с наблюдението на реклами в уебсайтове и приложения, нарушаващи правата за интелектуалната собственост (ПИС)
Обхватът на услугите е предоставяне на проучвания, свързани с проследяване на рекламите, показвани на уебсайтове и мобилни приложения, които нарушават авторските права или продават/предлагат фалшиви продукти. Проучванията ще имат за цел да проследят въздействието и ефективността на Меморандума за разбирателство (МР) на Европейската комисия относно пазара за онлайн реклами.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
79300000
ES521
Additional CPV Supplementary CPV
72314000
72316000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/07/2022 00:00
30/08/2022 13:00
31/08/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 144-410878
Обявление за поръчка
28/07/2022 00:00