Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по изготвяне на аудио-визуални материали
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
01/08/2022
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2022
Статус:
Затворена
Информация
AO/DCM/PPOLY/Audio-Visual_ProductionServices/010/22
Предоставяне на услуги по изготвяне на аудио-визуални материали
Общата цел на тази открита покана за участие в търг е да се придобият услуги по изготвяне на аудио-визуални материали и, по-конкретно, изготвяне на видео интервюта и видео клипове — видео елементи на няколко езика на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.cedefop.europa.eu
Най-добро съотношение качество/цена
85,000.00 EUR
92100000
EL522
Условия за участие
За повече информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/08/2022 00:00
03/10/2022 15:59
04/10/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 146-416599
Обявление за поръчка
01/08/2022 00:00