Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Служби за подкрепа на чиракуването
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
11/10/2022
Краен срок за получаване на оферти:
17/11/2022
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/2022/OP/0016
Служби за подкрепа на чиракуването
Целта на поръчката е да се осигурят услуги за продължаване на услугите в подкрепа на чиракуването за януари 2023 г. Целта на услугите за подкрепа на чиракуването остава да допринесат към цялостното изпълнение, разработването и осъществяването на дейностите на Европейския алианс за професионална подготовка (например управление и мониторинг на обещанията и ангажиментите, управление и привеждане в съответствие с по-удобен център за познания относно стажовете заинтересованите страни в областта на професионалната подготовка, организиране на събития на EAfA и др.).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
79411000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79411000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/10/2022 00:00
17/11/2022 12:00
18/11/2022 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 205-583393
Поправка
24/10/2022 00:00
2022/S 196-554641
Обявление за поръчка
11/10/2022 00:00