Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по почистване и поддръжка на компютърно оборудване на Ген...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
09/08/2022
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
UCA 22/013
Предоставяне на услуги по почистване и поддръжка на компютърно оборудване на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз
Поканата за участие в търг е с предмет сключването на рамков договор за предоставянето на услуги за специализирано почистване на компютърно оборудване на Генералния секретариат на Съвета.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Най-добро съотношение качество/цена
90919100
BE2 / BE / BE1
Additional CPV Supplementary CPV
90919100
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/08/2022 00:00
19/09/2022 16:00
21/09/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 152-433588
Обявление за поръчка
09/08/2022 00:00