Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Форуми за инвестиции в областта на устойчивата енергия: подпомагане на задвижван...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
15/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
14/03/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/H2020/EE/2015/029.
Форуми за инвестиции в областта на устойчивата енергия: подпомагане на задвижването на инвестициите в ЕС.
Инвестициите в областта на устойчивата енергия в момента не са достатъчни за постигането на климатичните и енергийните цели на ЕС за 2020 и 2030 г., по-специално по отношение на енергийната ефективност. Много фактори допринасят за това, отразявайки се както на търсенето, така и на предлагането на инвестиции в устойчивата енергия.Настоящата поръчка се занимава с недостатъчните възможности на и липсата на сътрудничество между публични и частни заинтересовани лица на национално равнище за разработване на мащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране. В края на поръчката ситуацията трябва да се промени във всяка една от целевите държави-членки, както следва:— основните публични и частни заинтересовани лица са започнали да си сътрудничат за устойчиво енергийно финансиране чрез участие в първа национална кръгла маса и са създали основата за по-дългосрочно сътрудничество в рамките на една „национална кръгла маса на устойчиво енергийно финансиране“. Това сътрудничество има за цел да развие общо разбиране на проблемите, да разработи пътни карти за подобряване достъпа до финансиране за инвестиции в областта на устойчивата енергия и да предложи напредък в политическите и регулаторни рамки. Освен това целта на търга е да се образува системен диалог и сътрудничество между главните заинтересовани страни на национално равнище, като се гарантира последователна връзка между политиката, пазара и финансите,— публичните органи и частните участници са увеличили своите възможности за разработване на мащабни инвестиционни програми, разчитайки на новаторски решения за финансиране и включвайки на (до голяма степен) частно финансиране.Поръчката има за цел организирането на обмен на добри практики между заинтересованите лица, които работят в различни държави по теми, свързани с устойчивото енергийно финансиране.Специфичните цели на поръчката ще бъдат следните:1. стимулиране на задвижването и стартиране на системно сътрудничество между основните заинтересовани страни по темата за финансиране в областта на устойчивата енергия на национално равнище, най-вече чрез организиране на кръгли маси и тяхното проследяване;2. създаване на възможности за...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/12/2015 00:00
N/A
14/03/2016 23:59
23/03/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 242-438489
Обявление за поръчка
15/12/2015 00:00