Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставянето на стратегически комуникационни услуги за Европейската агенция за...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
03/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EEA/COM/15/008.
Предоставянето на стратегически комуникационни услуги за Европейската агенция за околна среда.
Важен елемент от мандата на Европейската агенция за околна среда (EАОС) е да направи информацията за околната среда, която тя изготвя, известна, достъпна и лесна за разбиране от потенциалните потребители.ЕАОС формулира „Комуникационна рамка“, която очертава как комуникационните дейности на агенцията трябва да подпомогнат многогодишната работна програма (MAWP) на ЕАОС, обхващаща годините 2014–2018.Комуникационната рамка се опитва да въведе в действие тези цели и има за цел да усъвършенства съдържанието и да подобри достъпността, наличието и използването на информация относно околната среда, предоставена от ЕАОС. Това се прави чрез формулиране на „ключови описания“, определящи (в по-широк смисъл) ключови целеви групи и включващи приоритетни работни области. При изпълнението на своите комуникационни дейности, ЕАОС редовно прибавя вътрешни ресурси към възможностите и специализираната компетентност на външни доставчици на услуги – също и в областта на стратегическата комуникация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/12/2015 00:00
N/A
15/01/2016 16:00
26/01/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 234-424503
Обявление за поръчка
03/12/2015 00:00