Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за управление на библиотеки и цифрово съдържание
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
12/08/2022
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
AO/008/22
Услуги за управление на библиотеки и цифрово съдържание
EUIPO желае да възложи най-много два рамкови договора на двама изпълнители в каскаден ред, за предоставяне на услуги, свързани с библиотечни задачи, както и управление на цифрово съдържание на предприятията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
911,800.00 EUR
911,800.00 EUR
92511000
ES521
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/08/2022 00:00
30/09/2022 13:00
03/10/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 155-438801
Обявление за поръчка
12/08/2022 00:00