Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Свързване на МСП към цифровия пазар.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
18/07/2012
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
202/PP/ENT/CIP/12/C/N01C031
Свързване на МСП към цифровия пазар.
Целта на поръчката е да се повиши свързването на по-малките предприятия в рамките на цифровия свят чрез мерки за подпомагане, включително с постигането на по-добро разбиране на основните тенденции в цифровото предприемачество, създаване на механизъм за системно наблюдение на възникващите ИКТ тенденции, нови бизнес парадигми и тяхното въздействие върху Европейската икономика, като се премахнат техническите бариери в цифровите комуникации и се повиши интеграцията на МСП в глобалната цифрова стойностна верига.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/07/2012 00:00
N/A
25/09/2012 23:59
05/10/2012 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Партида 1: свързване на МСП към цифровия пазар: насърчаване на базата познания относно цифровото предприемачество в Европа
Целта на първата партида е да се насърчи базата познания по отношение на текущото състояние и развитието на цифровото предприемачество в Европа. Тя ще създаде механизъм за наблюдение за следване, измерване и оценяване на основните тенденции в цифровото предприемачество, включително информационни и комуникационни технологии, нуждите на нововъзникващите пазари, нови бизнес парадигми и тяхното въздействие върху европейската икономика. Този механизъм за наблюдение трябва да помогне за определянето на нови бизнес възможности за МСП и предприемачи и да предложи подходящи мерки за подкрепа за насърчаване на предприемачески действия в цифровата ера.
Партида 2
Партида 2: стимулиране на иновациите в промишлеността в строителния сектор чрез интелигентно използване на ИКТ: свързване на МСП...
Целта на втората партида е подобряване на конкурентоспособността и ефикасността на строителната индустрия в Европа чрез стимулиране на иновативно и безпроблемно използване на ИКТ заедно с техните стойностни вериги. Всъщност МСП са в центъра на интерес на това действие, като целта е улесняването на участието на МСП в глобалните цифрови стойностни мрежи и да им се позволи да се превърнат в международни бизнес партньори. По-конкретно, действията ще завършат рамка за интероперативност сред различните ИКТ решения и системи, като се базират върху съществуващите комуникационни платформи, ИКТ системи и работа по стандартизиране и присъединяването им към улеснена архитектура на европейско и/или международно ниво. Последната цел е създаването на иновативна, улеснена среда за електронен бизнес, който ще стимулира и позволи приемането на ИКТ технологии и технологии за електронен бизнес, особено от МСП, в строителния сектор, високо интензивен сектор на МСП, силно засегнат от текущия икономически спад в Европа.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 136-226072
Обявление за поръчка
18/07/2012 00:00