Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на помощ за процедури по подбор на персонал.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
22/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
15/02/2016
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2015/25.
Предоставяне на помощ за процедури по подбор на персонал.
Общата цел на рамковия договор, в резултат от настоящата процедура по обществена поръчка е да се предостави помощ и/или експертни насоки за комисиите за подбор на ЕОБХ за процедури по подбор за различни типове позиции (т.е. старши ръководители, ръководители на средно управленско ниво, ръководители на екипи, длъжностни лица, асистенти).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
N/A
Условия за участие
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Важни събития
22/12/2015 00:00
N/A
08/02/2016 23:59
N/A
15/02/2016 14:30
16/02/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 247-448662 Обявление за поръчка 22/12/2015 00:00