Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на икономическите ползи на морските защитени зони.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
22/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
14/03/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/EMFF/2015/021.
Проучване на икономическите ползи на морските защитени зони.
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия желае да сключи договор за услуги за провеждане на проучване на икономическите ползи на морските защитени зони, за да подпомогне тяхната роля в синята икономика.Основната цел на това проучване е да оцени как МЗЗ осигурява ползи за конкретни сектори на синята икономика, с цел да се резултатите да бъдат въведени в съответните политики на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
22/12/2015 00:00
N/A
14/03/2016 23:59
23/03/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 247-448663 Обявление за поръчка 22/12/2015 00:00