Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Кампания за повишаване на осведомеността за модернизирането на европейската инду...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
18/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
29/02/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2015/030.
Кампания за повишаване на осведомеността за модернизирането на европейската индустрия.
EASME желае да сключи договор за услуги за:— продължаване, разширяване и пренасочване на кампанията Watify,— подкрепа на европейските региони в превода на техните стратегии за интелигентна специализация в областта на главните базови технологии (ГБТ) в конкретни проекти.Настоящата поръчка има за цел да ускори модернизирането на европейската индустрия, за да се възстанови конкурентоспособността, растежа и създаването на нови бизнес възможности в Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
18/12/2015 00:00
N/A
29/02/2016 23:59
10/03/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 245-444390
Обявление за поръчка
18/12/2015 00:00