Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на интернационализацията на МСП; повишаване готовността на МСП в ЕС ...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
19/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
02/03/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2015/028.
Подпомагане на интернационализацията на МСП; повишаване готовността на МСП в ЕС да се интернационализират в целеви пазари.
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се изпълни първи тестов проект за даване на възможност на Европейската комисия да приложи стратегии, политики и действия, насочени към подпомагане на европейските малки и средни предприятия без международен опит да се възползват от възможностите за растеж отвъд границите на европейския вътрешен пазар в ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
19/12/2015 00:00
N/A
26/02/2016 23:59
N/A
02/03/2016 23:59
14/03/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 013-017785 Поправка 20/01/2016 00:00
2015/S 246-446222 Обявление за поръчка 19/12/2015 00:00