Данни на покана за участие в търг

IMPORTANT NOTE: the date of 28/01/2016 is the last date for the 'dispatch' of tenders by the tenderer and NOT the 'receipt' of tenders by ENISA.
Заглавие:
Материали за сценарий за връзки с обществеността и аудиовизуални материали за сц...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
18/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
28/01/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENISA D-COD-16-T05.
Материали за сценарий за връзки с обществеността и аудиовизуални материали за сценарий за упражнения по киберсигурност на ENISA.
Партида 1 – разработване на аудиовизуални материали за сценарий за упражнения.Целта на настоящия проект е да се разработят визуални материали за сценарий за упражнения, които ще подкрепят разказването на Кибер Европа 2016 по време на упражнението.Партида 2 – подкрепа чрез медийни сценарии и сценарии за връзки с обществеността преди и по време на изпълнението на упражнението.Целта на настоящия проект е да подкрепи ENISA в разработването на конкретни сценарии и да въведе симулиращ медиен натиск по време на различните фази на упражнението.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/12/2015 00:00
N/A
28/01/2016 17:00
09/02/2016 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Разработване на аудиовизуални материали за сценарий за упражнения Целта на настоящия проект е да се разработят визуални материали за сценарий за упражнения, които ще подкрепят разказването на Кибер Европа 2016 по време на упражнението.Дейността ще се предоставя като се използва следната структура:1. работен пакет 1 (РП1): симулирана телевизионна новинарска програма;2. работен пакет 2 (РП2): разработване на визуални материали за подкрепа на сценария за упражнението;3. работен пакет 3 (РП3): рекламни визуални материали след действието.
Партида 2 Подкрепа чрез медийни сценарии и сценарии за връзки с обществеността преди и по време на изпълнението на упражнението Целта на настоящия проект е да подкрепи ENISA в разработването на конкретни сценарии и да въведе симулиращ медиен натиск по време на различните фази на упражнението.1. РП 1 – стратегия на медиен натиск;2. РП 2 – предварително изготвени подробни материали и сценарии за медиен натиск;3. РП 3 – мониторинг на медийния отговор и динамичен медиен натиск по време на упражнението;4. РП 4 – подкрепа за разработването на сценария за аудиовизуални материали за сценарий;5. РП 5 – ad hoc редактирани и графични материали.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 245-444391 Обявление за поръчка 18/12/2015 00:00