Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейски център за високи постижения в областта на ресурсната ефективност.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
30/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
22/02/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2015/027.
Европейски център за високи постижения в областта на ресурсната ефективност.
Целта на настоящата поръчка е да се създаде виртуален европейски център за високи постижения в областта на ресурсната ефективност. Центърът ще предоставя информация и подкрепа на европейски МСП, бизнес посредници, практикуващи ресурсна ефективност и други заинтересовани страни, като например регионални органи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/12/2015
N/A
17/02/2016
N/A
22/02/2016
03/03/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 008-009082 Поправка 13/01/2016
2015/S 252-461137 Обявление за поръчка 30/12/2015