Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
OC/EFSA/PRAS/2015/07 – Преглед на литературата и оценка на алтернативни методи з...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
22/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
04/02/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OC/EFSA/PRAS/2015/07
OC/EFSA/PRAS/2015/07 – Преглед на литературата и оценка на алтернативни методи за тестване за невротоксичност.
ЕОБХ изисква провеждане на литературно изследване, анализ и оценка на съвременното състояние на методите за тестване на невротоксичност (с изключение на развиваща невротоксичност, DNT), достъпна в момента или в процес на развитие, за да се подкрепи партньорската проверка на активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
Условия за участие
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Важни събития
22/12/2015 00:00
N/A
04/02/2016 14:30
05/02/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 247-448664
Обявление за поръчка
22/12/2015 00:00