Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ЕАОС/DIS/22/003 – Предоставяне на консултантски услуги в областта на информацион...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
30/09/2022
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2022
Статус:
Затворена
Информация
EEA/2022/OP/0031
ЕАОС/DIS/22/003 – Предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии на Европейската агенция по околна среда в областта на операциите на модерната инфраструктура
Настоящата покана за участие в търг има за цел сключването на рамкови договори за услуги с доставчици на консултантски услуги в областта на съвременните инфраструктурни операции, свързани предимно с администрирането на Linux системи. Задачите включват (неизчерпателен списък):— администриране и разгръщане на усъвършенствана система във виртуална среда с висока степен на достъпност в облак/на място,–– инсталиране и администриране на инфраструктурата,— мерки за сигурност, като обновявания на системата, предотвратяване на проникване и архивиране/възстановяване,— инсталиране/обновяване и настройка на CMS, релационни и NoSQL бази данни,— управление, проектиране и оптимизиране на мрежата,— управление на приложенията, използвани с Docker и Kubernetes.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
1,700,000.00 EUR
1,700,000.00 EUR
72222300
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
64200000
72222300
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/09/2022 00:00
04/11/2022 14:00
07/11/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 189-531041
Обявление за поръчка
30/09/2022 00:00