Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на външните връзки
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions
Дата на публикация в TED:
30/09/2022
Краен срок за получаване на оферти:
26/10/2022
Статус:
Затворена
Информация
CDR/2022/B3/1/CIVEX-RELEX
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на външните връзки
Целта на тази покана за участие в търг е да се даде възможност на отделите на Комитета на регионите да имат на разположение рамков договор за предоставяне на научни, правни, документални и редакторски помощни услуги за органите, членовете, докладчиците и отделите на Комитета на регионите. Настоящото искане за услуги, които ще бъдат възложени на външни експерти, е една от предприетите мерки за предоставяне на по-добри услуги на членовете с оглед на укрепването и засилването на политическата и консултативната работа на Комитета на регионите в рамките на законодателния процес.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
73210000
BE100
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/09/2022 00:00
26/10/2022 14:30
27/10/2022 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 189-531057
Обявление за поръчка
30/09/2022 00:00