Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Аудио-фото-видео-мултимедийна лабораторна работа и свързани доставки и услуги – ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
30/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
08/02/2016
Статус:
Затворена
Информация
PO/2015-27/A4.
Аудио-фото-видео-мултимедийна лабораторна работа и свързани доставки и услуги – открита процедура PO/2015-27/A4.
Целта на този междуинституционален рамков договор е да се предоставят на участващите институции и агенции на ЕС професионални услуги и доставки за съхраняване, цифровизация и разпространение на техните аудиовизуални продукти.Поръчката обхваща технически услуги и доставки, които са необходими за дългосрочното съхраняване на аудиовизуалните продукти на участващите институции и агенции в съответствие с професионалните стандарти, тяхната цифровизация, описаниe и разпространение до заинтересованите страни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/12/2015 00:00
08/02/2016 23:59
08/02/2016 17:00
15/02/2016 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Аудио, видео и мултимедия
— Трансфер/дублиране на всички съществуващи и бъдещи аналогови и цифрови медийни носители.— Персонализиране и цифровизиране на съществуващите програми, включително възстановяване и просто редактиране.— Доставка на различни консумативи (етикети, обложки, кутии за всички видове медийни носители, пликове в различни формати и всякакви други консумативи и записващи носители, използвани в ежедневното управление на аудио и видео архиви).— Опис на аудиовизуални документи.— Свързани услуги: отпечатване на обложки и идентифицикационни етикети, опаковка и разпространение.
Партида 2
Фото
— Отпечатване в различни формати с помощта на файлове, предоставени от службите на Комисията.— Монтажна и довършителна работа.— Уголемяване/рамкиране на картини.— Работа по цифровизация.— Доставка на различни консумативи (файлове за съхранение на снимки, подсилени пликове, картонени цилиндри, принтерни касети, записващи носители и всякакви други консумативи, използвани в ежедневното управление на фото архиви).— Опис на фотографски документи.— Свързани услуги: опаковка и разпространение.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 252-461152
Обявление за поръчка
30/12/2015 00:00