Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Измерване на административните възможности в регионите на Южна Европа (2022CE160...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Дата на публикация в TED:
27/09/2022
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2022
Статус:
Затворена
Информация
REGIO/2022/OP/0029
Измерване на административните възможности в регионите на Южна Европа (2022CE160AT186)
Целта на тази поръчка е да се разработи индекс на административната ефективност за южните европейски региони. За целите на тази поръчка, „южни европейски региони“ означава всички региони ниво NUTS2 в Гърция, Италия, Португалия и Испания. В допълнение, един и същ индекс трябва да бъде разработен за извадка от местни администрации (общини или еквивалентни).Информацията/данните (качествени и количествени), на които се основава индексът, трябва да са публично достояние и да се публикуват от съответната администрация в съответствие с националното законодателство за прозрачност на публичната администрация. В това отношение индексът ще бъде добър измерител на прозрачността, почтеността и отчетността на съответната публична администрация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
79000000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/09/2022 00:00
14/11/2022 16:00
15/11/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 202-573556
Поправка
19/10/2022 00:00
2022/S 186-525421
Обявление за поръчка
27/09/2022 00:00