Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска образователна мрежа за иновации на работното място.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
20/07/2012
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
Udbud nr. 212/PP/ENT/CIP/12/C/N02C04.
Европейска образователна мрежа за иновации на работното място.
Изпълнителят ще подкрепи Европейската комисия при установяване и управление на Европейска образователна мрежа за иновации на работното място. Целта на тази специфична поръчка е да стимулира иновациите на работното място в Европа чрез свързване на заинтересованите лица (вече действащи в тази област, желаещи да станат активни, заинтересовани от темата или все още неосведомени или убедени) от всички съответни възможни среди, като стопански предприятия; професионални съюзи и сдружения на служителите; политици и вземащи решения на нивото ЕС, в държавите и регионите; академични общности; консултантски фирми; търговски и промишлени камари; бизнес училища и други съответни заинтересовани лица – този първи списък не е изчерпателен и трябва да се разработи. В тази перспектива, изграждане на съществуващите структури (национални/регионални връзки, университетски общности) също ще бъде необходимо. Добавената стойност и допълненията трябва да бъдат в основа на тази инициатива на Комисията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/07/2012 00:00
N/A
17/09/2012 17:00
27/09/2012 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 138-229497
Обявление за поръчка
20/07/2012 00:00