Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Трансграничен регионален анализ на пазара на труда (2022CE160AT191)
Възлагащ орган:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Дата на публикация в TED:
07/10/2022
Краен срок за получаване на оферти:
16/11/2022
Статус:
Затворена
Информация
REGIO/2022/OP/0030
Трансграничен регионален анализ на пазара на труда (2022CE160AT191)
Целта на тази покана за участие в търг е да се изготви анализ на пазара на труда на регионалните пазари на труда в трансгранична перспектива. Това означава, че трансграничните региони се разглеждат като едно цяло, а не като сбор от две отделни части. Изготвянето на такъв анализ трябва да включва оценка на различните източници на данни за регионалния пазар на труда и възможностите за използване на източници на данни от различни държави по съпоставим начин.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79411000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/10/2022 00:00
16/11/2022 16:00
17/11/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 194-545778
Обявление за поръчка
07/10/2022 00:00